Trad.Mete Serie:

 

Avresa från klubben kl: 17:30. Tävlingstid 2.5 tim.

Klubbmästerskap och Kommunmästerskap 4 tim.

 

Startavgift:  Sen: 120:-, jun: 20:- på de tre kvälls-

tävlingarna.

 

  10/5   Torsdag   Kommunmästerskap

                               Uppsjön/Sandsjön

 

 17/5       Torsdag   Gyesjön

 

 24/5       Torsdag    Slättsjön

 

 31/5       Torsdag    Lättarp     

 

 6/6       KM  Onsdag morgon

 

Trad.Mete Distrikt:

 

20/5               Tenhults SFK

 

27/5     Distriktskommitten

 

 30/6       Distriktskommitten

     

KM Gösfiske Ryssbysjön 16/6:

 

Tävlingstid: kl: 13:00 - 19:00.

Endast två spön är tillåtna.

Startavgift:  Sen: 120:-, jun: 20:-

 

 

KM internationellt Mete

9/9 Munksjön:

 

Tävlingstid: kl: 10:00 - 14:00.

Startavgift:  Sen: 120:-, jun: 20:-

 

 

Höglandsfiskarnas Öppna

Abborrfisketävling 6/10

Ö:a Lägern:

 

 

Tävlingstid: kl: 10:00 - 14:00

 

 

Abborrfiskeserien:

 

Tävlingstid: kl: 09:00 - 14:00.

 

8/9         Landsjön

15/9       S.Vixen

22/9       Noen

13/10     KM (Åsunden)

20/10     Bellen

27/10     Hästrum

Startavgift:  Sen: 120:-, jun: 20:-

 

 

KM i Gäddfiske:

 

Den sammanlagda vikten gädda på alla

abborrfisketävlingarna räknas.