Braxen 5041 gr 170916 S. Vixen.

 

 Braxen fångades under en båtpimpel-

tävling av:

Christer Johansson