Abborrfiskeserien:

  

Abborrfiskeserien innefattar sju stycken tävlingar och man räknar de fyra bästa tävlingarna.

Våran stora tävling i Östra Lägern ingår i serien. Vi åker från klubbstugan kl: 07:00 på de andra

tävlingarna om inget annat meddelas. Tävlingstiden är kl:09:00 - kl:14:00. Vi fiskar fem timmar

även om vi startar senare. Startavgifen är 50:- senior och veteran, 20:- junior och 10:- för cupen.

 

Km i gäddfiske går samtidigt som abborrfiskeserien. Alla gäddor man får under hela abborrfiskeserien

räknas och den som har den högsta vikten när serien är slut blir klubbmästare. Alla tävlar i samma klass.

Vill man inte döda gäddan kan man väga den i båten och sen släppa i den. Man kan båtpimpla med ett spö

och fiska gädda med ett annat. Får man en abborre på gäddspöet räknas den ej om man fiskar med det andra

spöet samtidigt. Det är ingen extra startavgift för gädd-Km. Alla deltar.

  

  

    27/8    Lördag    Vallsjön

 10/9    Lördag    Saljen

        24/9    Lördag    Noen (KM)

           8/10    Lördag    Östra Lägern

     16/10    Söndag    Allgunnen

          22/10    Lördag    Hästrumssjön

       29/10    Lördag    Södra Vixen

 

  

  

1:a serietävlingen Vallsjön 110827:

 

 

"Kidde" Johansson har premiär med sin nya 

båtstol och visar hur stora fiskar han ska ta idag.

 

H - sen:

  

1:a    Neo Olsson                              6371 gr     1p

2:a    Anders Olsson                         5547 gr     3p

3:a    Mikael Franzen                        3643 gr     4p

4:a    Magnus Samuelsson                3358 gr     5p

5:a    Bert Forell                               2757 gr     6p

6:a    Christer Johansson                  2381 gr     7p

7:a    Tommy Larsson                        1969 gr    8p

8:a    Anders Ström                           1937 gr    9p

9:a    Ove Edman                               1309 gr  10p

10:a  Lars Lind                                  1230 gr  11p

11:a  Anders Klaesson                       1178 gr  12p

 

D - sen:

 

1:a    Camilla Rydh                            1182 gr    1p

2:a    Barbro Edman                             490 gr    3p

3:a    Lotta Lind                                   361 gr    4p

 

Junior:

 

1:a    Wiiliam Klaesson                        957 gr    1p

 

 

Vidare i cupen:

 

 

Tommy Larsson, Anders Olsson, Neo Olsson, Bert Forell,

Ove Edman, Anders Klaesson, Mikael Rhen, Lars Lind.

 

 

 

 

 

2:a serietävlingen Saljen 110910:

 

H-sen:

 

1:a    Neo Olsson                                  1546 gr    1p

2:a    Anders Olsson                             1415 gr    3p

3:a    Tommy Ottosson                         1096 gr    4p

4:a    Mikael Franzen                           1006 gr     5p

5:a    Ove Edman                                   957 gr     6p

6:a    Lars Lind                                      846 gr     7p

7:a    Christer Larsson                           566 gr     8p

8:a    Anders Klaesson                          482 gr     9p

9:a    Johan Rydh                                  403 gr   10p

10:a  Magnus Samuelsson                     364 gr   11p

11:a  Tommy Larsson                            291 gr   12p

12:a  Anders Ström                               230 gr   13p

13:e  Bert Forell                                    128 gr   14p

 

D-sen:

 

1:a    Barbro Edman                            1072 gr     1p

2:a    Lotta Lind                                    551 gr     3p

3:a    Camilla Rydh                               518 gr     4p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                         228 gr     1p

 

Vidare i cupen:

 

Neo Olsson, Anders Klaesson Ove Edman, Mikael Franzen.

  

  

  

3:e serietävlingen Noen 110924:

  

Tre glada fiskare:

Christer Johansson, Mikael Rhen, Tommy Ottosson

 

H-sen:

  

1:a    Lars Lind                                 10137 gr     1p

2:a    Johan Rydh                               7981 gr     3p

3:a    Neo Olsson                               5155 gr     4p

4:a    Magnus Samuelsson                 4882 gr     5p

5:a    Anders Olsson                          4314 gr     6p

6:a    Anders Klaesson                       3514 gr     7p

7:a    Tommy Larsson                        3493 gr     8p

8:a    Christer Johansson                   2217 gr     9p

9:a    Tommy Ottosson                      2123 gr    10p

10:a  Mikael Franzen                         1794 gr   11p

11:a  Christer Larsson                       1769 gr   12p

12:a  Anders Ström                           1557 gr   13p

13:e  Bert Forell                                  785 gr   14p

14:e  Ove Edman                                 535 gr   15p

  

D - sen:

  

1:a    Lotta Lind                                5799 gr     1p

2:a    Camilla Rydh                           2474 gr     3p

3:a    Barbro Edman                            471 gr     4p

  

Junior:

  

1:a    William Klaesson                      485 gr     1p

2:a    Oskar Reiver                             324 gr     3p

 

Vidare cupen:

 

Neo Olsson, Mikael Franzen

 

 

 

 

4:e serietävlingen Ö:a Lägern 111008:

 

 

Br. Olsson och systern Barbro diskuterar utrustningen i båten.

  

H-sen:

 

 1:a    Neo Olsson                             5518 gr      1p 

2:a    Anders Olsson                        4950 gr      3p

3:a    Anders Klaesson                    4571 gr      4p

4:a    Ove Edman                            2965 gr      5p

5:a    Mikael Franzen                      2676 gr      6p

6:a    Tommy Larsson                     2538 gr      7p

7:a    Christer Larsson                    2340 gr      8p

8:a    Magnus Samuelsson              2206 gr      9p

9:a    Johan Rydh                           2137 gr    10p

10:a  Tommy Ottosson                   1565 gr    11p

11:a  Per Sjöström                         1468 gr    12p

12:a  Christer Johansson               1450 gr    13p

13:e  Bert Forell                              348 gr    14p

 

D - sen:

 

1:a    Barbro Edman                       2237 gr      1p

2:a    Camilla Rydh                        2098 gr      3p

3:a    Berit Tejland                          219 gr      4p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                 1554 gr       1p

2:a    Oskar Reiver                          313 gr       3p

  

  

  

  

5:e serietävlingen Allgunnen 111016:

 

 

 

Christer "Lie" Larsson förbereder sig för fisket i Allgunnen.

 

        H-sen:

  

1:a    Magnus Samuelsson            2515 gr       1p

2:a    Anders Ström                      2432 gr       3p

3:a    Lars Lind                             2237 gr       4p

4:a    Mikael Franzen                    1366 gr       5p

5:a    Johan Rydh                         1257 gr       6p

6:a    Anders Klaesson                 1160 gr       7p

7:a    Tommy Larsson                    898 gr        8p

8:a    Neo Olsson                           845 gr        9p

9:a    Christer Larsson                   777 gr      10p

10:a  Anders Olsson                      758 gr      11p

11:a  Ove Edman                           352 gr      12p

12:a  Christer Johansson              289 gr       13p

13:e  Bert Forell                           151 gr       14p

  

D-sen:

  

1:a    Lotta Lind                         1095 gr        1p

2:a    Camilla Rydh                      640 gr        3p

3:a    Barbro Edman                       61 gr        4p

4:a    Berit Tejland                        35 gr        5p

  

Junior:

  

1:a    William Klaesson                517 gr       1p 

 

 

Cupvinnare:

 

 Mikael Franzen 

 

 

 

6:e serietävlingen Hästrumssjön 111022:

 

H-sen:

 

1:a    Lars Lind                            4130 gr      1p

2:a    Neo Olsson                         3731 gr      3p

3:a    Johan Rydh                        3415 gr      4p

4:a    Magnus Samuelsson          2490 gr      5p

5:a    Anders Olsson                    2435 gr      6p

6:a    Mikael Franzen                  1467 gr      7p

7:a    Tommy Ottosson                1092 gr      8p

8:a    Christer Johansson              931 gr      9p

9:a    Anders Klaesson                  890 gr    10p

10:a  Christer Larsson                   797 gr    11p

11:a  Bert Forell                            696 gr    12p

12:a  Tommy Larsson                    533 gr    13p

 

D-sen:

 

1:a    Lotta Lind                          2127 gr      1p

2:a    Camilla Rydh                       457 gr      3p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                 357 gr      1p

2:a    Oskar Reiver                          38 gr      3p

 

 

 

 

 

7:e serietävlingen  Södra Vixen 111029:

 

 

 

Familjen Klaesson/Rydh vann

H-sen, D-sen och junior.

 

H-sen:

 

1:a    Anders Klaesson                6642 gr      1p

2:a    Neo Olsson                        6308 gr      3p

3:a    Lars Lind                           5496 gr      4p

4:a    Anders Ström                    5316 gr      5p

5:a    Ove Edman                        5048 gr      6p

6:a    Anders Olsson                   4927 gr      7p

7:a    Per Sjöström                     4718 gr      8p

8:a    Bert Forell                         4147 gr      9p

9:a    Magnus Samuelsson         4140 gr     10p

10:a  Christer Larsson               4124 gr     11p

11:a  Johan Rydh                      3713 gr     12p

12:a  Mikael Franzen                 3155 gr      13p

13:e  christer Johansson           2992 gr      14p

14:e  Tommy Larsson                2963 gr      15p

 

D-sen:

 

1:a    Camilla Rydh                   4755 gr       1p

2:a    Barbro Edman                  4700 gr       3p

3:a    Lotta Lind                        3412 gr       4p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson             3752 gr       1p

 

OBS!

 

Bert Forell tog en abborre på 1180 gr.

             

 

 

 

                 

                     

 Totalt efter sju tävlingar:

 

H - sen:

 

1:a    Neo Olsson                        1p      1p    (4p)     1p     (9p)      3p    (3p)      =    6p

2:a    Lars Lind                        (11p)   (7p)    1p       X       4p        1p    (4p)      =  10p

3:a    Anders Olsson                   3p      3p      6p      3p   (11p)     (6p)  (7p)      =  15p

4:a    Magnus Samuelsson          5p  (11p)    5p     (9p)     1p        5p  (10p)      =  16p

5:a    Anders Klaesson            (12p)  (9p)     7p      6p       5p    (10p)    1p        =  19p

6:a    Mikael Franzen                 4p      5p  (11p)     6p       5p      (7p) (13p)      =  20p

7:a    Johan Rydh                       X   (10p)     3p    10p       6p       4p   (12p)      =  23p

8:a    Ove Edman                     10p      6p  (15p)     5p    (12p)      X       6p        =  27p

9:a    Anders Ström                   9p  (13p)   13p       X        3p        X       5p        =  30p

10:a  Tommy Larsson                8p  (12p)     8p      7p       8p    (13p)  (15p)      =  31p

11:a  Tommy Ottosson               X      4p     10p    11p        X        8p       X         =  33p

12:a  Christer Larsson                X      8p   (12p)     8p     10p     11p   (11p)      =  37p

13:e  Christer Johansson          7p        X       9p   (13p)   13p       9p   (14p)      =  38p

14:e  Bert Forell                       6p    (14p) (14p)  (14p)   14p     12p      9p        =  41p

 

15:e  Per Sjöström                    X        X        X      12p       X        X        8p        =  20p

         

 

D - sen:

 

1:a    Lotta Lind                      (4p)      3p       1p       X       1p      1p    (4p)    =    6p

                   2:a    Camilla Rydh                  1p      (4p)      3p      3p      3p     (3p)     1p     =    8p  (10509 gr)

                   3:a    Barbro Edman                 3p       1p      (4p)     1p    (4p)      X       3p     =    8p  (  8499 gr)

        

4:a    Berit Tejland                   X          X        X        4p      5p      X        X      =    9p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson            1p        1p       1p     1p     (1p)   (1p)      1p      =   4p

 

2:a    Oskar Reiver                   X          X        3p     3p       X       3p        X       =   9p