1:a Serietävlingen Frucken 2016-01-16  Höglandsfiskarna- Eksjö SFK

 

H-Sen Namn Vikt Klubb
       
1 Neo Olsson 3539 Höglandsfiskarna
2 Lars Lind 3490 Höglandsfiskarna
3 Johan Rydh 2894 Höglandsfiskarna
4 Roger Ahlstedt 2792 Eksjö SFK
5 Tony Sandgren 2550 Höglandsfiskarna
6 Mats Aronsson 2468 Eksjö SFK
7 Christer Pantzar 2394 Höglandsfiskarna
8 Anders Olsson 2379 Höglandsfiskarna
9 Stefan Wängstre 2263 Eksjö SFK
10 Fredrik Ahlberg 1889 Eksjö SFK
11 Elvir Nilsson 1807 Eksjö SFK
12 Per Sjöström 1799 Höglandsfiskarna
13 Kenneth Fridh 1660 Eksjö SFK
14 Anders Klaesson 1388 Höglandsfiskarna
15 William Klaesson 1382 Höglandsfiskarna
16 Tomas Johansson 1208 Höglandsfiskarna
17 Pennti Rytkönen 993 Eksjö SFK
18 Mikael Tiderman 971 Eksjö SFK
19 Lars Olof Ahlberg 966 Eksjö SFK
20 Jan Olof Johansson 951 Eksjö SFK
21 Christer Larsson  787 Höglandsfiskarna 
22 Jan Backe 636 Höglandsfiskarna
23 Kent Sevén 446 Eksjö SFK
24 Leif Rydell 363 Eksjö SFK
25 Magnus Samuelsson 316 Höglandsfiskarna
26 Bo Johansson 240 Eksjö SFK
27 Mikael Franzen 197 Höglandsfiskarna

 

3:e Serietävlingen Norra Vixen 2016-02-21  Höglandsfiskarna- Eksjö SFK

1 Tony Sandgren 2936 Höglandsfiskarna
2 Stig Dolk 2660 Eksjö SFK
3 Roger Ahlstedt 2100 Eksjö SFK
4 Magnus Samuelsson 1930 Höglandsfiskarna
5 Stefan Wängstre 1802 Eksjö SFK
6 Elvir Nilsson 1800 Eksjö SFK
7 Lars Olof Ahlberg 1790 Eksjö SFK
8 Tomas Johansson 1680 Höglandsfiskarna
9 Kent Bernholtz 1674 Eksjö SFK
10 Neo Olsson 1660 Höglandsfiskarna
11 Mikael Tiderman 1530 Eksjö SFK
12 Lars Lind 1484 Höglandsfiskarna
13 Christer Pantzar 1392 Höglandsfiskarna
14 Jan Olof Johansson 1382 Eksjö SFK
15 Jerker Karlsson 1192 Eksjö SFK
16 Jan Backe 1186 Höglandsfiskarna
17 Anders Olsson 1168 Höglandsfiskarna
18 Kenneth Fridh 1042 Eksjö SFK
19 Christer Johansson 978 Höglandsfiskarna
20 Mats Aronsson 968 Eksjö SFK
21 Kenneth Palme´r 954 Eksjö SFK
22 Kent Sevén 946 Eksjö SFK
23 Mikael Franzen 924 Höglandsfiskarna
24 Per Sjöström 732 Höglandsfiskarna
25 Mikael Rehn 718 Höglandsfiskarna
26 Johan Rydh 630 Höglandsfiskarna
27 Bert Forell 602 Höglandsfiskarna
28 Fredrik Ahlberg 568 Eksjö SFK
29 Bo Johansson 410 Eksjö SFK
30 Christer Larsson  334 Höglandsfiskarna 
32 Ove Edman 320 Höglandsfiskarna
       
       
1 Barbro Edman  536 Höglandsfiskarna
2 Karin Olofsson 530 Eksjö SFK
3 Berit Tejland 98 Höglandsfiskarna

 

 

 4:e Serietävlingen Ören 2016-02-27  Höglandsfiskarna- Eksjö SFK

1 Mats Aronsson 5280 Eksjö SFK
2 Tony Sandgren 4452 Höglandsfiskarna
3 Lars Lind 3396 Höglandsfiskarna
4 Tomas Johansson 3336 Höglandsfiskarna
5 Johan Rydh 3010 Höglandsfiskarna
6 Ove Edman 3000 Höglandsfiskarna
7 Stefan Wängstre 2252 Eksjö SFK
8 Jan Backe 2008 Höglandsfiskarna
9 Anders Olsson 1944 Höglandsfiskarna
10 Elvir Nilsson 1824 Eksjö SFK
11 Kenneth Fridh 1688 Eksjö SFK
12 Roger Ahlstedt 1482 Eksjö SFK
13 Neo Olsson 1136 Höglandsfiskarna
14 Lars Olof Ahlberg 1010 Eksjö SFK
15 Bo Johansson 978 Eksjö SFK
16 Per Sjöström 904 Höglandsfiskarna
17 Kent Sevén 462 Eksjö SFK
18 Stig Dolk 392 Eksjö SFK
19 Jan Olof Johansson 362 Eksjö SFK
20 Leif Rydell 252 Eksjö SFK
21 Fredrik Ahlberg 240 Eksjö SFK
22 Magnus Samuelsson 56 Höglandsfiskarna

 

 5:e Serietävlingen Rosjön 2016-03-05  Höglandsfiskarna- Eksjö SFK

 

1 Roger Ahlstedt 5264 Eksjö SFK
2 Tony Sandgren 2680 Höglandsfiskarna
3 Lars Olof Ahlberg 2626 Eksjö SFK
4 Stefan Wängstre 2540 Eksjö SFK
5 Elvir Nilsson 2060 Eksjö SFK
6 Mats Aronsson 1918 Eksjö SFK
7 Stig Dolk 1830 Eksjö SFK
8 Neo Olsson 1696 Höglandsfiskarna
9 Johan Rydh 1568 Höglandsfiskarna
10 Kenneth Fridh 1502 Eksjö SFK
11 Christer Johansson 1464 Höglandsfiskarna
12 Magnus Samuelsson 1418 Höglandsfiskarna
13 Anders Olsson 1170 Höglandsfiskarna
14 Jan Backe 1138 Höglandsfiskarna
15 Leif Rydell 938 Eksjö SFK
16 Ove Edman 810 Höglandsfiskarna
17 Kent Sevén 804 Eksjö SFK
18 Bo Johansson 696 Eksjö SFK
19 Christer Larsson  696 Höglandsfiskarna 
20 Per Sjöström 480 Höglandsfiskarna
21 Bert Forell 330 Höglandsfiskarna